Loading...
Kalendar događanja2018-10-31T09:45:53+00:00

KALENDAR DOGAĐANJA

2019.

2018.

  • 29.11.2018. Izborna skupština i capacity building temeljnih organizacija HSGN-a, Hotel Laguna, Zagreb, Hrvatska

  • 28.11.2018. Jadranska konferencija (Adriatic Conference) – “The rights of Deaf and Hard of Hearing Persons in the Individual countries – what has happend since 2016”, Hotel Laguna, Zagreb, Hrvatska

  • 12.-13.11.2018. XXIII. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji SOIH-a , Hotel Holiday, Zagreb, Hrvatska

  • 10.-12.05.2018. Konferencija i Godišnja skupština Europske federacije nagluhih, Ljubljana, Slovenija

2016.

  • 12.2016. SJEDNICA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA HSGN-a

  • 12.2016. GODIŠNJA SKUPŠTINA HSGN-a