Članice2018-10-30T11:02:47+00:00

1. UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
43 000 BJELOVAR, Masarykova 8, tel/fax: 043/245 906
E-mail adresa: uoos.bbz@gmail.com
Predsjednica: Boženka Stanša, tajnica: Marina Balenović

2. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40 000 ČAKOVEC, Perivoj Zrinskih 2, tel: 040/391 210, fax: 040/390 920
E mail adresa: gluhi.cakovec@gmail.com
Predsjednik: Stjepan Toplek, tajnica: Mirela Igrec

3. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH DARUVAR
43 500 DARUVAR, Petra Preradovića 26, tel/fax: 043/331 022
E-mail adresa: uid@bj.t-com.hr
Predsjednik: Jiri Vistid, tajnica: Mirjana Pahoki

4. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
20 000 DUBROVNIK, J. Kosora 30, tel/fax: 020 / 332 690
E-mail adresa: udruga-gluhih@net.hr
Predsjednik: Ivo Jerković,dr.stom., tajnica: Stanka Grbić

5. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ILOKA
32 236 ILOK, Trg žrtava Domovinskog rata 2, tel/fax: 032 / 590 24
E-mail adresa: ugin@vu.t-com.hr
Predsjednik: Anđelko Petrik

6. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE
47 000 KARLOVAC, Šebetićeva 3, tel/fax: 047/615 408
E-mail adresa: udruga.gluhih@ka.t-com.hr
Predsjednik: Antun Šagovac, tajnica: Zorica Pluščec

7. DRUŠTVO OSOBA OŠTEĆENA SLUHA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Magistratska 12, tel: 049/373 763; fax: 049/300 130
E-mail adresa: doos@email.t-com.hr
Predsjednik: Ivan Tuđa, tajnik: Martin Herceg

8. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH NAŠICE
31 500 NAŠICE, Josipa Jurja Strossmayera 5, tel/fax: 031/613 351
E-mail adresa: ugnon613351@net.hr
Predsjednik: Dražen Hudovernik, tajnica: Blaženka Pavlić

9. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH NOVA GRADIŠKA
35 000 NOVA GRADIŠKA, Slavonskih graničara 34, tel: 035/333 115, fax: 035/361 326
E-mail adresa: josip.bošnjak@zg.t-com.hr , udruga.gluhih.ng@gmail.com
Predsjednik: Alen Kohajda, tajnik: Josip Bošnjak

10. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
31 000 OSIJEK, Pavla Pejačevića 3, tel/fax: 031/369 588
E-mail adresa: gluhi.osijek@gmail.com
Predsjednik: Marijan Blaha, tumač/prevoditelj HZJ: Gordana Pešo

11. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
34 000 POŽEGA, Sokolova 5, tel: 034/276 048, fax: 034/276 137
E-mail adresa: ugno.pozega@gmail.com
Predsjednica: Jadranka Vukoja, tumač/prevoditelj HZJ: Ivana Kuraja

12. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH ISTARSKE ŽUPANIJE
52 100 PULA, Anticova 5, tel/fax: 052/210 752
E-mail adresa: udruga.gluhih.i.nagluhih@pu.t-com.hr
web: ugniz.hr
Predsjednica: Svetlana Cukerić, tajnica: Vesna Kordić-Popovski

13. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
51 000 RIJEKA, Viktora Cara Emina 9, tel/fax: 051/213 929
E-mail adresa: uginpgz.ri@gmail.com
Predsjednica: Katica Križić, tajnik: Damir Herega, prof.reh.

14. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – SAMOBOR
10 430 SAMOBOR J. Komparea 5, tel/fax: 01/33 62 055, fax: 01/33 74 262
E-mail adresa: uginsamobor@gmail.com
Predsjednica: Jadranka Krstić, tumač/prevoditelj HZJ: Justina Zajc

15. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
44 000 SISAK, Trg 22. lipnja 4, tel/fax: 044/548 003
E-mail adresa: ugnosk@gmail.com
Predsjednica: Vera Blankenhorn, tumač/prevoditelj HZJ:

16. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
35 000 SLAVONSKI BROD, Horvatova 3, tel/fax: 035/444 915
E-mail adresa: uginbpz@yahoo.com
Predsjednik: Damir Emanović, tajnica: Štefica Lacić

17. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
21 000 SPLIT, Trg bana Josipa Jelačića 6, tel/fax: 021/348 787
E-mail adresa: ugnost@gmail.com
Predsjednica: Višnja Jonjić

18. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22 000 ŠIBENIK, Stjepana Radića 46, tel/fax: 022/335 248
E-mail adresa: ugnskz@gmail.com
Predsjednik: Ankica Papak, tajnica: Božo Kolić

19. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA VARAŽDINA I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
42 000 VARAŽDIN, Slavenska 22, tel/fax: 042/320 314
E-mail adresa: ugvz@inet.hr
Predsjednik: Josip Novosel, tumač/prevoditelj HZJ: Jasminka Brlić

20. UDRUGA OSOBA OŠTEĆENOG SLUHA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE I GRADA VINKOVACA
32 100 VINKOVCI, Vladimira Gortana 25b
E-mail adresa: uoosvsz@yahoo.com
Predsjednica: Ružica Višnjić, tumač/prevoditelj HZJ: Martina Pekić

21. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
33 000 VIROVITICA, Jelačićev trg 9, tel: 033/721 190 ; fax: 033/726 916
Predsjednik: Vjekoslav Šoštarić, tajnik: Branko Meter

22. UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA ZADARSKE ŽUPANIJE
23 000 ZADAR, Ruđera Boškovića 6/3, tel/fax: 023/213 442
E-mail adresa: udruga.osoba.ostecena.sluha@zd.t-com.hr
Predsjednica: Jasmina Vukić, tajnik: Miki Savić, soc.radnik

23. SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA
10 000 ZAGREB, Kneza Mislava 7, tel. 01/4619 116, fax: 01/46 19 117
E-mail adresa: savez.gluhih.i.nagluhih@zg.t-com.hr
Predsjednica: Katica Tonković, izvršna direktorica: Mirjana Juriša, prof.def.

24. UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA ŽUPANJA
32 270 ŽUPANJA, Veliki Kraj 54, tel: 032/830 097, fax: 032/830 098
E-mail adresa: uoos.zu@gmail.com
Predsjednik: Pero Čerkez, tajnica: Lidija Zadro