Međunarodni tjedan gluhih ’17

"Puna inkluzija uz znakovni jezik!" tema je Međunarodnog tjedna gluhih 2017.