Forum mladih Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih organizira tečaj međunarodnog znakovnog jezika! Prijavite se i proširite svoje znanje…Prijave, molimo, slati na info@hsgn.hr