Generalna Skupština Europske unije gluhih 2016.

Generalna Skupština Europske unije gluhih 2016. – Den Haag, Nizozemska

Europska unija gluhih održala je 21.05.2016. svoju redovnu godišnju skupštinu, na kojoj su sudjelovali i predstavnici HSGN-a,  u Den Haagu Nizozemska. Uz pregled aktivnosti EUD-a, te usvajanje izvještaja o radu za prethodnu godinu i usvajanja proračuna i programa rada za tekuću godinu, glavna tema skupštine koja je izazvala puno rasprave bila je povišenje članarina za članstvo u EUD-u, radi povećanja prihoda EUD-a na temelju kojih bi se moglo tražiti više sredstava od EU. Naime EU odobrava sredstva za institucionalnu djelatnost EUD na temelju udjela vlastitog financiranja. Kako se delegati nisu mogli dogovoriti o kriterijima po kojima bi se određivala članarina za svaku pojedinu članicu, naime prihvaćena je činjenica da ne mogu svi plaćati isti iznos, izglasavanje novog iznosa članarine odgođeno je za skupštinu u 2017. godini. U okviru Skupštine održana je i Radionica na temu diseminacije rezultata EUD-ovog NEXES projekta.

2016-12-13T12:41:11+00:00