“Uz znakovni jezik, naša djeca mogu!” je tema Međunarodnog tjedna gluhih 2015.