Međunarodni tjedan gluhih 2015.

“Uz znakovni jezik, naša djeca mogu!” je tema Međunarodnog tjedna gluhih 2015.

2016-12-09T11:02:45+00:00