Rječnik hrvatskog znakovnog jezika

Hrvatski savez gluhih i nagluhih je u vlastitoj nakladi izdao drugo izdanje rječnika hrvatskog znakovnog jezika (“Hrvatski znakovni jezik”).

Za sve dodatne informacije obratite se u Savez na e-mail ili osobno u Palmotićevu 4, Zagreb.

2016-12-08T08:43:18+00:00